Profesjonalne dachy dla Ciebie

Stal

stalStal stanowi stop żelaza z węglem, który jest plastycznie i cieplnie obrabiany. Twardość stali uzależniona jest od tego, jak dużo występuje w niej węgla. Im większa jego zawartość, tym większa kruchość oraz twardość. Według aktualnie obowiązujących definicji stal jest materiałem, w którym wykazuje się zdecydowanie większą ilość żelaza, aniżeli innych pierwiastków. Ogólnie przyjęta wartość pozwalająca odróżnić stal od żeliwa, to 2%. Stal dzieli się wedle rozmaitych kryteriów, oczywiście wciąż zgodnie z obowiązującymi normami. Ze względu na skład chemiczny, w tym rodzaj oraz udział składników stopowych, można mówić o stali węglowej, jak i stopowej. Biorąc pod uwagę procentową zawartość węgla, a także strukturę wewnętrzną, wyróżnia się stal podeutektoidalną, eutektoidalną, a także nadeutektoidalną. Uwzględniając z kolei stopień czystości, mówi się o jakości zwykłej, wyższej i najwyższej. Można również mówić o stalach historycznych, w tym damasceńskiej oraz toledańskiej. Z kolei najbardziej interesujące zastosowanie, to stal konstrukcyjna, narzędziowa, a także specjalna. Więcej informacji na stronie.